Alianța organizațiilor nonguvernamentale de tineret din România

Alianța Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret din România este o organizație nepatrimonială, non-profit și fără scop lucrativ, apolitică, de tip ONG bazată pe criteriul voluntariatului.

Cuprinde asociațiile
Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri (L.A.D.T.)
Asociația Tinerilor Ziariști (A.T.Z.)
Asociația de Tineret NOVATIN
Federația Județeană a Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret Brașov (F.J.T.)

Scopul alianței
Reprezentarea unitară a intereselor organizațiilor de tineret din România, organizații de tip asociații, fundații, federații sau alte forme legale de structuri asociative de tineret.

Obiective

  • Organizarea de diverse acțiuni în interesul membrilor, oferindu-le cât mai multe servicii și informații.
  • Stabilirea de relații cu specialiști, organisme și organizații profesionale, autorități publice locale și centrale, instituții de învățământ se stat și private pentru realizarea unor dezbateri, conferințe, simpozioane, întâlniri, menite a sprijini pe tineri în formarea lor ca membri ai societății civile.
  • Stimularea interesului și preocupărilor față de cunoașterea legilor destinate tinerilor.
  • Atragerea și îndrumarea celor care doresc să se perfecționeze și să se inițieze în domeniile de activitate specifice asociațților membre ale federației.
  • Înființarea de societăți comerciale în scopul de a sprijini pe tineri și pentru a realiza fondurile necesare derulării programelor de tineret.
  • Realizarea și menținerea unor contacte permanente între toți cei care au interese similare cu ale asociațiilor membre ale federației.
  • În domeniul protecției mediului, militarea pentru o lume curată, atât pentru noi cât și pentru cei care ne vor urma. Participarea activă la realizarea unor programe de educare a tinerilor în spiritul dragostei față de natură, sensibilizarea opiniei publice în favoarea protejării mediului înconjurător.
  • În domeniul cultural, apărarea valorilor culturii naționale prin promovarea și reflectarea acestora în cadrul organizațiilor de tineret mondiale, protejarea valorilor culturale care fac parte integrantă din patrimoniul cultural universal.